เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมนักสืบสายลม ตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรม : นักสืบสายลม ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของอากาศ และสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศทางชีวภาพเบื้องต้นได้