เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สีเขียว กำจัดวัชพืชลำน้ำกวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จ.ลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบลำน้ำกวง

ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้นำพนักงานจิตอาสาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสาธารณะพื้นที่โดยรอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชที่กีดขวางลำน้ำกวง ได้แก่ บริเวณสะพานท่าขาม , ร้านเรือนแพบ้านหลวย ซอย 2 , บ้านหลวย ซอย 6 , บ้านหลวย ซอย 10 , บ้านหลวย ซอย 12 และ ร้าน สสล. คาเฟ่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในฤดูฝน ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สะอาดปราศจากวัชพืช เช่น ผักตบชวาฟื้นฟูระบบนิเวศและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของเมืองลำพูน

*****************************************************************************************