ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง