เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟต้นสุดท้าย ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ถนนรอบเมืองนอกจังหวัดลำพูน ณ บริเวณลานออกกำลังกายหน้าสวนน้ำพุช้างมหาวัน ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.วันดี กุณชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย , นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โอกาสนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกล่าวต้อนรับ, นายถนอม ปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็นมาและวิธีการดำเนินโครงการฯ

จากนั้นประธานในพิธีได้ตัดริบบิ้นเปิดพิธีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย และรับชมปฏิบัติการการถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย โดยฝ่ายปฏิบัติการ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพื่อสร้างความร่วมรื่นให้กับถนนเฉลิมพระเกียรติ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วันดี กุณชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ,นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางจิณณารัชช์ สัมพันธ์รัตน์ ร่วมกันปลูกต้นทองกวาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการดำเนินของโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูน” เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 ซึ่งจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว บนถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่หน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ไปจนถึงเชิงสะพานท่านาง

ทั้งนี้ เส้นทาง 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ จะไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้ หากปราศจากความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูนจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมพัฒนาเมืองทุกด้านไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตเพื่อคนลำพูนต่อไป

**************************************************************************************************************