เทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่  21 สิงหาคม 2566  เทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านทักษะการกีฬาของตนเอง สร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เคลื่อนขบวนพาเหรดพร้อมทัพนักกีฬาอย่างยิ่งใหญ่นำทีมเข้าสู่สนามเริ่มจากสีเหลือง โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง , สีชมพู โรงเรียนเทศบาลจามเทวี , สีแดง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ,สีฟ้า โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

ในการนี้ นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาฯกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬา ต่อประธานในพิธี โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมตีกลองสะบัดชัยและตัดริ้บบิ้นเพื่อเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566 อย่างเป็นทางการ

บรรยากาศการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนในปีนี้มีการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ,กีฬาเปตอง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ,กีฬาวอลเล่ย์บอล ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และกีฬาฟุตซอล ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากนั้นเริ่มการแข่งขันกีฬาตามสูจิบัตร ซึ่งเด็กนักเรียนแต่ละสีต่างส่งเสียงเชียร์นักกีฬาอย่างสนุกสนานและคึกครื้น จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

************************************************************************************************