“ลองลำพูน” บ้านเกิดเมืองนอน โปรเจ๊กต์พลิกฟื้นย่านเมืองเก่าในคูเมือง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ร่วมกับจังหวัดลำพูนและ Lamphun City Lab จัด”ลองลำพูน”

“ลองลำพูน” บ้านเกิดเมืองนอน โปรเจ๊กต์พลิกฟื้นย่านเมืองเก่าในคูเมือง
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ร่วมกับจังหวัดลำพูนและ Lamphun City Lab จัด”ลองลำพูน”
โปรเจ๊กต์พลิกฟื้นย่านเมืองเก่าในคูเมือง ดึงเสน่ห์ย่านเมืองเก่าเมืองลำพูนให้กลับมามีชีวิต ชีวา หลากหลายแนวความคิดของคนลำพูนรุ่นใหม่มาผสมผสานพัฒนากลายเป็นพื้นที่เศรษกิจ กิจสร้างสรรค์รุ่งเรือง อีกครั้ง เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน ได้สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติความเป็นคนเมือง
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 17 กันยายน 2566 ณ โกดังธนาคารกรุงไทยเก่า ถนนมุกดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน