เทศบาลเมืองลำพูนฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจแผนการอพยพและฝึกทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

               เทศบาลเมืองลำพูนฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจแผนการอพยพและฝึกทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ประจำปี 2566 โดยมี นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลในการเข้าระงับเหตุสาธารณภัยเบื้องต้น และสร้างความเข้าใจในแผนการอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมการฝึกทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากที่เกิดเหตุอย่างถูกต้อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
             การจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากนั้น เป็นการฝึกทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยจำลองสถานการณ์ เกิดเหตุไฟไหม้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน พนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอพยพออกจากที่เกิดเหตุและมารวมกันที่บริเวณลานสนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาล ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย จึงแจ้งเหตุไปยังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเข้าระงับเหตุ พร้อมประสานไปยังกองการแพทย์เพื่อปฐมพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุและเหตุการณ์สงบเรียบร้อย หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ได้รายงานผลการปฏิบัติการในการควบคุมสถานการณ์ ต่อ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในฐานะผู้บัญชาการเหตุ ที่รับฟังและสั่งการในเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นอันเสร็จสิ้นการจำลองสถานการณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566
*************************************************************************************************