ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน