เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร และพิธีมอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) และอาหารปลอดภัย (Food Safety) ส่งเสริมร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร พร้อมพิธีมอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) และอาหารปลอดภัย (Food Safety) ให้กับผู้ประกอบการ ตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร-แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนโยบายของจังหวัดลำพูน ในการขับเคลื่อน “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก หูหิ้ว”

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นางสาววัญญา สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้ความรู้หัวข้อ “การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการประกอบหรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย” และนายประกาศิต แก้วจันทร์ นิติกร  ให้ความรู้หัวข้อ “กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร” รวมถึง การให้ความรู้ที่สำคัญและจำเป็น อาทิ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการ, การให้ความรู้เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร และการสาธิตฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม, ผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง, ตลาดวัดชัยชนึก(ข่วงพระเจ้าเพ่อเล่อ) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก จากนั้น นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้มอบป้ายรับรอง อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) ) และอาหารปลอดภัย (Food Safety) และเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านฝึกอบรมหลักสูตรสัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

*******************************************************************************************