เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานประเพณี สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวโลก ประจำปี 2566

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 19.00 น. นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานประเพณี สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

บรรยากาศงานแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ,นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมลำพูน ร่วมแถลงข่าวและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ พร้อมชมการแสดงที่ศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามในพิธีฯ ในการแสดงชุด “แต้มสลากด้วย แสง สี” ณ ลานข่วงพระธาตุหริภุญชัย

ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถร่วมงานประเพณี สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566 ได้ระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

***********************************************************************************************