เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมโคมล้านนา และโคมนานาชาติ “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้โคมล้านนาและโคมนานาชาติ “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี พ.ศ.2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

บรรยากาศภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “แนวคิดโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน สู่เทศกาลโคมนานาชาติ” โดยได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน, นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน. นายบารเมศ วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และนายนิรันดร์  ด่านไพบูลย์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อยกระดับเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นของจังหวัด ให้เป็นเทศกาลประเพณีในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถร่วมกิจกรรมสาธิตการทำโคมล้านนา ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566 ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และจะมีพิธีเปิดขบวนแห่โคมล้านนาและโคมนานาชาติ “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

*******************************************************************************************