เทศบาลเมืองลำพูน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันประดับตกแต่งต้นสลากภัต ในงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันประดับตกแต่งต้นสลากภัต ในงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566 ให้มีความสวยงาม ซึ่งการทำต้นสลากร่วมกันนั้น ถือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และการช่วยกันตระเตรียมข้าวของตกแต่งต้นสลากทีละเล็กละน้อยจนสวยงาม และจะนำไปถวายเป็นทานแด่พระสงฆ์ จึงมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่ง เทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย

*****************************************************************************************