เทศบาลเมืองลำพูนร่วมขบวนแห่ต้นสลากย้อม เนื่องในงานประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนแห่สลากย้อมเมืองลำพูน เนื่องในงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเมตตาธรรม จากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน และได้รับเกียรติจากนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนแห่สลากย้อมเมืองลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมขบวนแห่ครัวทานต้นสลากย้อมของเทศบาลเมืองลำพูน โดยเคลื่อนขบวนจากหน้าศาลากลาง(เก่า)จังหวัดลำพูน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ผ่านถนนอินทยงยศ อย่างยิ่งใหญ่สวยงาม เป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน เป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษา คนล้านนามักจะจัดทานสลากภัตรในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ในอดีตสลากย้อมเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาว และเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่ง เทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย นับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวลำพูนในอดีตและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

*****************************************************************************************************************************