เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ประจำปี 2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล ร่วมกับชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 19 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย ประจำปี 2566  โดยได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

จากนั้น ได้ประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำผู้ร่วมพิธี ถวายมาลัยข้อพระกรและปักธูปลงบนเครื่องบวงสรวง พร้อมกล่าวประวัติสดุดี พระนางจามเทวี ประกอบพิธีบวงสรวง และถวายเครื่องสักการะแด่พระนางจามเวที ตามประเพณีล้านนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์ แห่งนครหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป ซึ่งกำหนดเอาวันทางจันทรคติ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

**********************************************************************************************************