เทศบาลเมืองลำพูนเปิดเทศกาลโคมหลากสี บูชาพระนางจามเทวี ประจำปี 2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิดกิจกรรมแขวนโคม บูชาพระนางจามเทวี ประจำปี 2566 โดยจัดขบวนแห่โคมหลากสี จากบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน เคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน, รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, พนักงานเทศบาล, พนักงานครู, ประธานกรรมการชุมชน และพนักงานจ้าง ร่วมขบวนแห่โคมโดยพร้อมเพรียงกัน

จากนั้น นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิด ถือเป็นการเริ่มต้นเทศกาลโคมหลากสี บูชาพระนางจามเทวีประจำปี 2566 อย่างเป็นทางการ เทศกาลโคมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีลอยกระทงหรือประเพณี ยี่เป็ง ซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาต่อพระนางจามเทวีองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำพูนและประชาชนทั่วไป

ความน่าสนใจของเทศกาลโคมหลากสีในปีนี้ คือการประดับไฟให้สว่างไสวในรูปแบบของ 12 นักษัตร สวยงามสดใส คอยต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาแขวนโคม ร่วมกิจกรรมสืบสานเทศกาลโคมหลากสี บูชาพระนางจามเทวี และประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย และสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นเมืองบุญแห่งล้านนา โดยสามารถร่วมบูชาและถวายโคมได้ตั้งแต่บัดนี้ไป จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้ ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จังหวัดลำพูน

*****************************************************************************************