เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นางดวงกมล  ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ โดยได้รับเมตตาธรรม จากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พร้อมคณะสงฆ์จำนวน 89 รูป รับบิณฑบาตจากคณะศรัทธาประชาชน จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ในการนี้ เทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ร่วมในพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

********************************************************************************************************************************