เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และเทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน  99,999 ตัว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช จัดขึ้น ณ บริเวณท่าน้ำด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

โดยการปล่อยพันธุ์ปลาในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” สำหรับปีนี้ เป็นปีที่ 7 ของวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

**************************************************************************************************************************