เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 จังหวัดลำพูน จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” โดยได้รับเมตตาธรรม จากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พร้อมคณะสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์  และนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พุทธศาสนิกชน และเทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดขึ้น วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน

********************************************************************************************************************