ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณถนนรอบเมืองใน(ฝั่งคู่เมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)