เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแถลงข่าวเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2566

               วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายให้นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2566” โดยความร่วมมือระหว่างวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, เทศบาลเมืองลำพูน, สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน บรรยากาศการแถลงข่าว ได้รับความเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดงานและอานิสงส์ในการถวายโคม และการบูชาโคม
– นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวถึง นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว
– นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวถึง การสนับสนุนกิจกรรมในช่วงเทศกาลยี่เป็ง
– นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวถึง การจัดงานของเทศบาลเมืองลำพูนในปีนี้
– นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวถึง ภาพรวมของงานทั้งหมดในการจัดงานในปีนี้ การมีส่วนร่วมของชุมชนกับวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ
– นายวิโรจน์ สายพันธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน กล่าวถึง การสนับสนุนกิจกรรมของภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
               โดยจะมีการจัดกิจกรรมขบวนแห่โคมอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้ เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ตลอดจนส่งเสริมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวของจังหวัด เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน จึงไม่ได้เป็นแค่เทศกาลท่องเที่ยวที่งดงาม แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งเรื่องความศรัทธา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเมืองลำพูน เมืองบุญหลวงของล้านนา พร้อมบูชาประทีปโคมไฟให้สว่างไสวพร้อมกันนับแสนดวงกับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน