เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 10

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 จังหวัดลำพูนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566  ครั้งที่ 10 โดยได้รับความเมตตาธรรมจากท่าน พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร  ซึ่งมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า ในการนี้ เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล ในฐานะพุทธศาสนิกชนไทยและพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธสมภารที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน