เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566  เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ ตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยพระภิกษุและสามเณรร่วมรับบิณฑบาตจำนวน 109 รูป นำโดย ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พร้อมคณะสงฆ์

ทั้งนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึง นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ กันอย่างเนืองแน่น ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ถือเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในการทำบุญตักบาตรในช่วงหลังวันออกพรรษา 1 วัน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ที่ว่าเป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในเวลาเช้า วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน และเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาแล้ว โดยพระองค์ได้เสด็จลงมา ยังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสส์ใกล้กับเมืองพาราณสี เมื่อชาวเมืองทราบข่าวก็พากันมาทำบุญ ตักบาตร และถือปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

****************************************************************************************************************************************************