เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ในธีมหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (NO STROKE for all ThaisbyNew GEN) “เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการฯพร้อมกันทั่วประเทศ

โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ สนามจังหวัดลำพูนนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชน และเทศบาลเมืองลำพูน โดย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ร่วมกิจกรรม ณ จุดสตาร์ท หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

มีการปล่อยตัวนักวิ่งทั้งประเภท Mini marathorn 10 กม. และ Fun run 5 กม. เป็นปลุกกระแสคนรักสุขภาพ และรุ่นใหม่ให้หันมาออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เดิน วิ่ง ปั่น รับบรรยากาศสวยๆยามเช้าของเมืองลำพูน ด้วยร่างกายที่สดชื่น และจิตใจที่แจ่มใส เพื่อป้องกันให้ห่างไกลจากโรคอัมพาต