ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดโต้รุ่ง พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.และก่ออิฐโชว์แนวหุ้มเสาเหล็กเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)