เปิดเฮือนศิลปินหริภุญชัย กับการจัดแสดงนิทรรศการ ครั้งที่ 22 “เทศกาลโคมเมืองลำพูน – แสงแห่งศรัทธา”

เทศบาลเมืองลำพูนเปิดตัวอาคารเฮือนศิลปินหริภุญชัย อาคารหลังงามด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ 22 “เทศกาลโคมเมืองลำพูน – แสงแห่งศรัทธา” โดยมี นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการฯ

นิทรรศการครั้งที่ 22 “เทศกาลโคมเมืองลำพูน-แสงแห่งศรัทธา” เทศบาลเมืองลำพูนได้ร่วมกับกลุ่ม Spirit of Lamphun และกลุ่ม Good morning Lamphun จัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าร้อยเรียงเรื่องราวของ “ลำพูน เมืองแห่งโคม” และแนวคิดเกี่ยวกับโคมลำพูน เรื่อง แสงแห่งศรัทธา ผ่านการจำลองโคมล้านนาประเภทต่างๆ เช่น โคมโบราณ โคมล้านนาประยุกต์ และโคมที่ใช้ในงานรื่นเริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การทำกระโหล้งไฟ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเฮือนศิลปินหริภุญชัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรม ลอยกระโหล้งไฟพ่อบุญตัน ครั้งที่ 15 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ สะพานท่านาง

สำหรับนิทรรศการ “เทศกาลโคมเมืองลำพูน-แสงแห่งศรัทธา” ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชม ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ อาคารหลังงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

********************************************************************************************