เทศบาลเมืองลำพูนสร้างแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ยกหัวรถจักรพร้อมโบกี้โดยสาร ร้อยเรียงเรื่องราวแห่งการรถไฟให้ประชาชนได้ศึกษา

ปู๊นๆๆๆ รถไฟมาแล้ว..

เทศบาลเมืองลำพูน สร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ผ่านการเคลื่อนย้ายหัวจักรรถไฟ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเยี่ยมชม เรียนรู้เรื่องราวในอดีตไปพร้อมๆ กัน ณ สวนสาธารณะม่วนใจ๋ ใกล้กับกู่ช้าง กู่ม้า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองลำพูน
เพื่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ใจกลางเมืองลำพูน ที่ได้ทั้งครบทั้งสาระ ความรู้ สุขภาพ มาออกกำลังกาย พร้อมเก็บภาพ หัวรถจักรสวยๆในบรรยากาศสบายๆได้ทุกวัน ที่สวนสาธารณะม่วนใจ๋ ใกล้กับกู่ช้าง กู่ม้า
แล้วมาแอ่วผ่อรถไฟ ตวยกั๋นเน้อเจ้า..
*************************************************************************