ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดโต้รุ่ง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)