เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน   ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2566 ซึ่งวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน , และเทศบาลเมืองลำพูน เนรมิตเมืองลำพูนให้สวยงามเต็มไปด้วยแสงแห่งศรัทธาจากโคมนับแสนดวง
โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวอย่างเนืองแน่น
จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ นั่งรถนำเที่ยวของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อชมความงดงาม การประดับตกแต่งเมืองในเทศกาลโคมหลากสี บนถนนอินทยงยศ รอบคูเมืองลำพูน
เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม ส่งต่อมรดกอันล้ำค่า ก่อให้เกิดการต่อยอดทางวัฒนธรรม สร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นให้เมืองลำพูนอย่างยั่งยืน