เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดลำพูน จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พร้อมคณะสงฆ์ จำนวน 44 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา และรับบิณฑบาตจากคณะศรัทธาประชาชน ซึ่งนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ในการนี้ เทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ร่วมในพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษาและการลูกเสือของประเทศไทย

***********************************************************************************************************