เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เทศกาลโคมเมืองลำพูน แสงแห่งศรัทธา”

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน, ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายนายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จำนวน 20 คน ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดนิทรรศการ “เทศกาลโคมเมืองลำพูน แสงแห่งศรัทธา” และการจัดระเบียบเมือง โดยการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินของเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน
      เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุปโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) และเทศกาลโคมเมืองลำพูน ที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเมืองตามบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม และที่สำคัญคือ ความความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีของประชาชนที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาต่อไป
*******************************************************************************************************