เทศบาลเมืองลำพูนร่วมให้การต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ เข้ากราบสักการะพระนางจามเทวี และถวายโคม ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นางยุพิน ทวีวัฒนะกิจการบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ได้กราบสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย และถวายโคมเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเดินชมความสวยงามของโคมหลากสีโดยรอบ บริเวณอนุเสารีย์พระนางจามเทวี แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

*********************************************************************************************************************