เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเปิดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย Rive Festival Lamphun 2023

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม Rive Festival Lamphun 2023 ซึ่งจัดโดยลำพูน ซิตี้ แลปและบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสืบสานประเพณีถวายโคมนานาชาติในถนนรถแก้วและประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน
พร้อมเปิดตัวน้อง Link Link มาสคอตทางเลือกตัวใหม่ของจังหวัดลำพูน ออกแบบโดย คุณภัทรไพบูลย์ เรือนสอน และคุณนเรนทร์ ปัญญาภู เพจ Good Morning Lamphun สนับสนุนโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ณ คุ้มเจ้าสุริยา ถนนรถแก้ว