เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีทำบุญอุทิศถวายโคมแด่พระนางจามเทวี เนื่องในเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวี ประจำปี 2566

                วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ประจำปี 2566 เนื่องในเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สะท้อนถึงความเชื่อของชาวล้านนาที่เชื่อว่า “โคม” เป็นเครื่องส่องสว่างนำทางให้กับชีวิต เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง โดยได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยสักการะพระนางจามเทวี พระสงฆ์ในพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถา

จากนั้น ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีแขวนโคมถวายสักการะพระนางจามเทวี ในเทศกาลโคมเมืองลำพูน ซึ่งพิธีถวายโคมสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวจังหวัดลำพูน และเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์โคมล้านนาอันสวยงาม สู่เทศกาลโคมที่เมืองลำพูน
**********************************************************************************