เทศบาลเมืองลำพูน จัดแข่งขัน “โคมลอยแฟนซี” (ว่าวควัน/ว่าวฮม) สืบสานประเพณีล้านนา สร้างเสน่ห์สีสันยี่เป็งลำพูน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดการประกวดการปล่อย “โคมลอย” หรือที่คนล้านนาโบราณเรียกว่า “ว่าวควัน” (ว่าวฮม) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี บอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมที่งดงามให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ซึมซับผ่านจารีต ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม
         โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดการแข่งขัน จากนั้นร่วมกันปล่อยโคมลอย ในพิธีเปิดงานซึ่งเป็น “โคมกระต่าย” สวมเสื้อผู้ตรวจการอบจ.ลำพูน ” จากนั้น เป็นการแข่งขันปล่อยโคมลอยประเภทนักเรียน/นักศึกษาและประชาชน ซึ่งรับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะโคมลอยแฟนซีขนาดใหญ่ ทั้งรูปทรงกลม ทรงเหลี่ยม รูปตัวการ์ตูนในวรรณคดีของไทย ที่ทำมาจากกระดาษว่าวสีสันสวยงามและมีส่วนประกอบที่เป็นลูกเล่น ทั้งติดร่มชูชีพ ติดเครื่องบินเล็กที่หาง ซึ่งผลการประกวดโคมลอย ทั้ง 2 ประเภท คือ
          1. การประกวดโคมลอย ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่
               – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ช่างยนต์ Byเอ็มป่าแก เทคนิคลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
               – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ช่างไฟฟ้าเทคนิค2 เทคนิคลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,500บาท
               – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ช่างกล Byจิ๊บเล็ก เทคนิคลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
        2. การประกวดโคมลอย ระดับประชาชนทั่วไป ได้แก่
             – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโคมลอยวัยรุ่น ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท “น้องการ์ตูนมโนรา”
             – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมลั่นนคร ได้รับเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท “น้องหนุมาน ”
             – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมเด็กกลางทุ่งสารภีโคมลอย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท “น้องสิงโต มั่งมี ศรีสุข”
           ทั้งนี้ การปล่อยโคมลอยตามความเชื่อของชาวล้านนา เป็นการลอยเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ ตลอดจนเป็นการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเทศบาลฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โดยแจ้งประสานท่าอากาศยานศูนย์ควบคุมการบินให้ทราบล่วงหน้า และจัดกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ของวันลอยกระทงเท่านั้น เพื่อร่วมสืบสานประเพณีล้านนา ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน
********************************************************************************************