เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับบริษัท นิชชินโบไมโคร ดีไวซส์(ประเทศไทย)และบริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) ทำกิจกรรม CSR เก็บขยะจากกระทง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับบริษัทนิชชินโบไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย)และบริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) ทำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ชีวภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเก็บขยะจากเศษกระทงซึ่งเป็นควันหลงจากค่ำคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาถึงลอยกระทงจบลงแล้ว แต่ขยะที่ทิ้งไว้ยังไม่จบ
โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับพนักงานจากบริษัทนิชชินโบไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) และพนักงานจากบริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นจิตอาสาจำนวน 20 คนลงพื้นที่แม่น้ำกวงเก็บเศษกระทง เศษขยะ เศษใบตองและวัสดุต่างๆจากกระทง บริเวณแม่น้ำกวง เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กับบริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูและคืนสมดุลให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดลำพูน หรือแม่น้ำกวงให้ใสสะอาดปราศจากขยะ โดยการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันทำงานขับเคลื่อนให้เมืองลำพูนน่าอยู่ สะอาด ปราศจากขยะ
****************************************************************************************