เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เนื่องในการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เนื่องในการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนและประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมในพิธี จัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

สำหรับการประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระนางจามเทวี ณ แท่นบวงสรวง โดยเริ่มประกอบพิธีกล่าวโองการบวงสรวงพระนางจามเทวีตามลำดับ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมปักธูปหาง พร้อมโปรยข้าวตอก ดอกไม้บนเครื่องบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมรับชมการฟ้อนขันดอกบูชาพระแม่จามเทวี ซึ่งการประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวีในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -10 ธันวาคม 2566 ณ พื้นที่เอกชนใกล้เคียงกับ หจก.เม่งฮวดเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่สารป่าแดด ถนนลำพูน – ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน