เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีและเดินทางมาส่ง นายจำรัส  กันทะสัก ในโอกาสโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

***********************************************************************************