เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม ลอยกระโหล้งไฟพ่อบุญตัน ครั้งที่15 ณ ประตูท่านาง

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม ลอยกระโหล้งไฟพ่อบุญตัน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องครั้งที่ 15 ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติพร้อมรับชมการลอยกระโหล้งไฟจำนวน 2000 ดวงอย่างสวยงาม
สว่าวไสวไหลเป็นสายยามค่ำคืน
ภายในงานมีกิจกรรมยังมีการเล่าเรื่องราวลอยกระโหล้งพ่อบุญตัน โดย นายนเรนทร์ ปัญญาภู รวมถึงการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองโดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อการสืบสานตำนาน และรักษาประเพณีหรือกิจกรรมการลอยกระโหล้งไฟพ่อบุญตันให้คงอยู่สืบไป