เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีเปิดงาน “อินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรม Soft Power Of Lamphun”

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ร่วมพิธีเปิดงาน“อินทยงยศถนนสายวัฒนธรรม Soft Power Of Lamphun ” กิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
โดยนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรม ในครั้งที่ 1 (วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566) จัดกิจกรรมใน Theme Lamphun Ethnic อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ พร้อมนำเสนอการแสดงทางชาติพันธุ์ เช่น วงดนตรีชาติพันธุ์ นิทรรศการชาติพันธุ์ลำพูน รวมถึงเชิญชวนลิ้มรสอาหารชาติพันธุ์ พบกับตลาดสินค้าทางวัฒนธรรมและความบันเทิงอีกมากมายทั้งหมด 8 ครั้ง ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2566 – 21 มกราคม 2567 (ทุกสัปดาห์ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์) เวลา 16.00 – 2.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า