เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 จังหวัดลำพูน จัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานฯ ในการนี้ นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน(ด้านการศึกษา) ร่วมพิธีเปิดงาน และมีประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างคับคั่ง จัดขึ้น ณ บริเวณเวทีกลาง งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน

ภายในการจัดงาน มีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยลำพูน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม การส่งเสริมการพัฒนาการที่ดี การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้สมาธิในการเรียนรู้ในการตอบคำถาม ซึ่งงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์เมืองลำพูน เป็นการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ จากการออกสลากกาชาดการกุศล และกิจกรรมมัจฉากาชาด เพื่อร่วมลุ้นของรางวัลต่างๆ มากมาย รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ภายในงานฯ รายได้จากกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดของจังหวัดลำพูน

**************************************************************************************