เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเดินแบบการกุศล “ผ้าเมือง ผ้าไทย ผ้าไหมลำพูน ใส่ให้สนุก ได้ทุกยุคสมัย”ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) นำข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมเดินแบบการกุศล “ผ้าเมือง ผ้าไทย ผ้าไหมลำพูน ใส่ให้สนุก ได้ทุกยุคสมัย” ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดพื้นเมือง ตามยุคตามสมัย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน จัดขึ้น ณ เวทีกลาง งานสักการะพระนางจามเทวีและฤดูหนาวจังหวัดลำพูน
โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางดวงกลม ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และส่วนราชการจังหวัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งตลอดงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามอย่างต่อเนื่อง