เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องบูชาไหว้สาพระนางจามเทวี เนื่องในวันพระแม่นั่งเมือง ประจำปี 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องบูชาไหว้สาพระนางจามเทวี เนื่องในงานวันพระแม่นั่งเมือง ประจำปี 2566 การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาธรรม พระเทพรัตตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานอย่างคับคั่ง จัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ จุดเทียนบนสัตตภัณฑ์ พร้อมกล่าวนำ คำบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ นอกจากนี้ ยังมีการฟ้อนเล็บจากประชาชนนับร้อย ต่างร่วมใจฟ้อนถวาย เพื่อสักการะพระนางจามเทวี และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชมรมต่างๆ

ทั้งนี้ วันพระแม่นั่งเมือง จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความกตัญญู รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย ที่ทรงทำบุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้