โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดงานประตูลี้ OPEN HOUSE 96 ปี “OPPORTUNITY FOR GROWTH” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 96 ปี

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเก้าอี้ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำมาใช้งานสาธารณะประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 96 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้น ได้จัดพิธีเปิดงานประตูลี้ OPEN HOUSE 96 ปี “OPPORTUNITY FOR GROWTH” เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียนทุกระดับชั้น และผู้ปกครองของนักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้ง เยี่ยมชมนิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที อาทิ การแสดงเต้นประกอบเพลง OPPORTUNITY FOR GROWTH, การแสดงฟ้อนอวยพร, การแสดงผลงานของกลุ่ม 8 สาระการเรียนรู้, กาดหมั๊วครัวเจ๊าของเด็กๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2470  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนได้สั่งสมประสบการณ์ สร้างผลงานและชื่อเสียงทางด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 96 ปี และพร้อมจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองลำพูน

****************************************************************************************