เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันที่ 3 มกราคม 2567 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ,นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นำโดย นายจำเนียร ปริมิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีและเดินทางมาส่ง นางศศิธร ไชยวงศ์ในโอกาสโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน