เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567

วันที่ 8 มกราคม 2567 จังหวัดลำพูน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 โดยได้รับเมตตาธรรม จากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และคณะสงฆ์ จำนวน 39 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา และรับบิณฑบาตจากคณะศรัทธาประชาชน ซึ่งนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด, ข้าราชการ, พุทธศาสนิกชน และเทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

**************************************************************************************