ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2567