เด็กๆ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ของเทศบาลเมืองลำพูน อย่างคึกคัก

วันที่ 13 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครู ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบโล่เกียรติคุณ พร้อมใบอนุโมทนาบัตร ให้กับหน่วยงาน ที่ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ประกอบด้วย บริษัทสยามทีวี จำกัด สาขาลำพูน , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่, สกร.อำเภอเมืองลำพูน และบริษัทสุชาติโฆษณา

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ตลอดจนมอบความสุข สร้างความสนุกสนาน และเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิดและการแสดงออกที่เหมาะสม เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์ ฝึกทักษะ ไหวพริบพร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านกิจกรรม การเล่นเกม การแข่งขันตอบปัญหา และประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวที, กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจของเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 9 กอง , กิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน , การระงับเหตุอัคคีภัย จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ตลอดจนกิจกรรมพิเศษจากหน่วยงานทุกภาคส่วน และการแจกของขวัญของรางวัลอีกมากมาย

******************************************************************************************************************************