เทศบาลเมืองลำพูนจัดงานเนื่องในวันครู ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญวันครู “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

วันที่ 16 มกราคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้อำนวยการกอง,ผู้อำนวยการสถานศึกษา,พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 ที่ว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

การจัดงานวันครูในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาไทย ภาคเช้าได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมประกอบพิธีบูชาครู โดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานวันครู, นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ คณะครูผู้สอน

และในปีการศึกษา 2566 นี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้พิจารณาผลงานของพนักงานครูเทศบาล อันเป็นที่ประจักษ์ในด้านการศึกษา โอกาสนี้จึงจัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 27 รางวัล เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะครูร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 100 ต้น ซึ่งเป็นพรรณไม้มงคลอันทรงคุณค่า ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพพอดี ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพอีกด้วย คณะครูเทศบาลเมืองลำพูนจึงร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่น สร้างพื้นที่สีเขียวและแหล่งโอโซนตามธรรมชาติ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 102 ไร่ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

**********************************************************************************