เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะเทศบาลเมืองหัวหิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้สำหรับการพัฒนาในชุมชน

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน,นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, คณะกรรมการชุมชน, บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับชุมชน จำนวน 155 คน ในการเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของกรรมการชุมชน
ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำคณะเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมพิธีศรัทธาสักการะองค์พระรอดหลวงจำลองและใส่ขันดอก รอบพระวิหาร ณ วัดมหาวัน ภายในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และแห่ขันโตกแบบโบราณ จากนั้น มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประกอบไปด้วย การรำเทียน , การฟ้อนเจิงดาบ, เจิงมือ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าพื้นถิ่น อาหารพื้นเมือง ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เป็นการแลกเปลี่ยนธรรมเนียมประเพณี และประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเมืองตามบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม ให้กับคณะเทศบาลเมืองหัวหินได้ศึกษา เพิ่มพูนความรู้ สำหรับการพัฒนาชุมชนต่อไป