เทศบาลเมืองลำพูน โดยโรงเรียนสังกัดเทศบาล นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

วันที่ 18-19 มกราคม 2567 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ,โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ,โรงเรียนเทศบาลจามเทวี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำพูน เขต1 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออก ถึงความรู้ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน รวมถึงการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษา สู่สายตาสาธารณชน ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลลำพูน ฯลฯ